zintuiglijk ...

...zie je wat je ziet?

Fenomenologie......waarnemen zonder oordeel!  In deze cursus gaat over kijken naar mens, dier, plant, de natuur en de onderlinge processen........maar dan wel zonder er iets van te vinden..!

We ontdekken dat we meer zintuigen hebben dan we dachten, en dat we dus ook op meer manieren waarnemen!

Deze cursus is een 'must'  als je echt objectief wil kijken, een 'must' voor iedereen die werkzaam is in de zorg, onderwijs, reclassering..maar ook voor iedereen die actief is in de land- en tuinbouw en natuurbeheer...

De cursus duurt drie dagdelen en kost € 125,00   inclusief BTW